Ngôn ngữ :

Liên kết website

Đang online :  
Lượt truy cập :  

SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG THIẾT BỊ Ô CHUỒNG


Tên dự án : SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG THIẾT BỊ Ô CHUỒNG
Mã số : XDCT-04
Công việc : Bên cạnh việc sản xuất và lắp dựng khung nhà thép, thép tráng kẽm, mạ kẽm nóng, ANTACO còn có thể thiết kế, gia công và lắp dựng thiết bị ô chuồng và các cấu kiện thép, inox cho chuồng trại.
Lượt xem : 2400
Mô tả dự án

 

Bên cạnh việc sản xuất và lắp dựng khung nhà thép, thép tráng kẽm, mạ kẽm nóng, ANTACO còn có thể thiết kế, gia công và lắp dựng thiết bị ô chuồng và các cấu kiện thép, inox cho chuồng trại.

Xưởng sản xuất chính của ANTACO - Bình Dương:

image1

image2_1

Thiết bị chuồng trại được thi công bởi ANTACO:

1. Đan:

            - Đan bê tông

            - Đan thép mạ kẽm

2. Vách chuồng:

            -  Chuồng heo mang thai

            - Chuồng heo nái đẻ

            - Chuồng heo cai sữa

            - Chuồng heo giống

            - Chuồng heo thịt

3. Máng ăn

 

Hình ảnh thi công thiết bị chuồng trại:

1. Đan

4a

7_3

2. Vách chuồng

1_1

3_2

2

6_2

4_2

5_2

 

3. Các loại vách chuồng hoàn thiện được thi công bởi ANTACO - Bình Dương

 

8_2

9_2

10_2

11_2

12_2

 

Chuồng heo giống:

14._NOC

 

Chuồng heo mang thai:

15._MANG_THAI

16._MANG_THAI

 

Chuồng heo nái đẻ:

17._CHUONG_NAI_DE

18._nai_de

Chuồng heo thịt:

19._CHUONG_HAU_BI

20._HAU_BI

Chuồng heo giống:

21._CHUONG_GIONG

Chuồng heo cai sữa:

22._cai_sua

23._CAI_SUA

24._CAI_SUA

 

4. Các loại vách chuồng lắp dựng bởi ANTACO - Bình Dương

 

Chuồng heo mang thai

26.1.mang_thai

26.mang_thai

26.mang_thai_2

Chuồng heo nái đẻ

27._NAI_DE

28._NAI_DE

29._nai_de

31._NAI_DE

Chuồng heo giống

32._GIONG

33.noc

34.noc