Ngôn ngữ :

Liên kết website

Đang online :  
Lượt truy cập :  
Công trình đã hoàn thành
TRẠI CHĂN NUÔI HEO JAPFA LỘC NINH
31 Th.08

TRẠI CHĂN NUÔI HEO JAPFA LỘC NINH

Mã số : CT-08.2015
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Japfa Comfeed Long An
Địa điểm : huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Ngày khởi công : 06/2015
Ngày hoàn thành : 09/2016
Công việc : Xây dựng - Hoàn thiện - Lắp đặt thiết bị - ME
XÂY DỰNG TRUNG TÂM HEO GIỐNG HẠT NHÂN CỤ KỴ GREENFARM GIAI ĐOẠN 3, 4
31 Th.08

XÂY DỰNG TRUNG TÂM HEO GIỐNG HẠT NHÂN CỤ KỴ GREENFARM GIAI ĐOẠN 3, 4

Mã số : CT-07.2015
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Greenfarm Asia
Địa điểm : huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông Nai
Ngày khởi công : 06/2015
Ngày hoàn thành : 02/2016
Công việc : San Lấp - Xây dựng - Lắp đặt thiết bị - ME
CẢI TẠO MỞ RỘNG TRUNG TÂM GIỐNG CẨM MỸ
31 Th.08

CẢI TẠO MỞ RỘNG TRUNG TÂM GIỐNG CẨM MỸ

Mã số : CT-06.2015
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Greenfeed - chi nhánh giống Cẩm Mỹ (Việt Nam)
Địa điểm : huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Ngày khởi công : 6/2015
Ngày hoàn thành : 12/2015
Công việc : Xây dựng - Lắp đặt thiết bị - ME
TRUNG TÂM HEO GIỐNG HẠT NHÂN CỤ KỴ GREENFARM - GIAI ĐOẠN 1 & 2
31 Th.08

TRUNG TÂM HEO GIỐNG HẠT NHÂN CỤ KỴ GREENFARM - GIAI ĐOẠN 1 & 2

Mã số : CT-05.2013
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Greenfarm Asia (Việt Nam)
Địa điểm : huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Ngày khởi công : 05/2013
Ngày hoàn thành : 12/2014