Ngôn ngữ :

Liên kết website

Đang online :  
Lượt truy cập :  
Công trình đã hoàn thành
TRẠI HEO GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT THẮNG - AN GIANG 2
17 Th.10

TRẠI HEO GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT THẮNG - AN GIANG 2

Mã số : CT-11.2016
Chủ đầu tư : Công ty TNHH giống - chăn nuôi Việt Thắng An Giang
Địa điểm : xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Ngày khởi công : 10/2016
Ngày hoàn thành : 10/2017
Công việc : Xây dựng - Hoàn thiện - Lắp đặt thiết bị - ME
TRẠI HEO GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT THẮNG - BÌNH ĐỊNH
27 Th.08

TRẠI HEO GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT THẮNG - BÌNH ĐỊNH

Mã số : CT-10.2016
Chủ đầu tư : Công ty TNHH giống - chăn nuôi Việt Thắng Bình Định
Địa điểm : huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Ngày khởi công : 08/2016
Ngày hoàn thành : 06/2017
Công việc : Xây dựng - Hoàn thiện - Lắp đặt thiết bị - ME
TRẠI HEO GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT THẮNG - TRI TÔN AN GIANG
07 Th.05

TRẠI HEO GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT THẮNG - TRI TÔN AN GIANG

Mã số : CT-09.2016
Chủ đầu tư : Công ty TNHH giống - chăn nuôi Việt Thắng An Giang
Địa điểm : xã An Lương Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Ngày khởi công : 03/2016
Ngày hoàn thành : 10/2016
Công việc : Xây dựng - Hoàn thiện - Lắp đặt thiết bị - ME
TRẠI CHĂN NUÔI HEO JAPFA LỘC NINH
31 Th.08

TRẠI CHĂN NUÔI HEO JAPFA LỘC NINH

Mã số : CT-08.2015
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Japfa Comfeed Long An
Địa điểm : huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Ngày khởi công : 06/2015
Ngày hoàn thành : 09/2016
Công việc : Xây dựng - Hoàn thiện - Lắp đặt thiết bị - ME