Ngôn ngữ :

Liên kết website

Đang online :  
Lượt truy cập :  
Lĩnh vực chuyên môn
SẢN XUẤT, LẮP DỰNG KCT VÀ CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ
07 Th.08

SẢN XUẤT, LẮP DỰNG KCT VÀ CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ

Mã số : XDCN-03
Công việc : Sản xuất - Lắp dựng KCT
XÂY DỰNG DÂN DỤNG: VĂN PHÒNG, CĂN HỘ, KHU DÂN CƯ,...
07 Th.08

XÂY DỰNG DÂN DỤNG: VĂN PHÒNG, CĂN HỘ, KHU DÂN CƯ,...

Mã số : XDCN-02
Công việc : Xây dựng dân dụng - Hoàn thiện - ME
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP: NHÀ XƯỞNG, ÉP CỌC, MÓNG SILO...
03 Th.08

XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP: NHÀ XƯỞNG, ÉP CỌC, MÓNG SILO...

Mã số : XDCN-01
Công việc : Xây dựng - lắp dựng KCT - công tác cọc - ME