Ngôn ngữ :

Liên kết website

Đang online :  
Lượt truy cập :  
Công trình đã hoàn thành
TRẠI ẤP TRỨNG GÀ SẠCH DTK PHÚ THỌ
18 Th.10

TRẠI ẤP TRỨNG GÀ SẠCH DTK PHÚ THỌ

Mã số : CT-13.2016
Chủ đầu tư : công ty TNHH DTK Phú Thọ
Địa điểm : Tam Nông - Phú Thọ
Ngày khởi công : 01/2016
Ngày hoàn thành : 10/2016
Công việc : Xây dựng - Hoàn thiện - Lắp đặt thiết bị - ME
TRẠI HEO GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT THẮNG - TRI TÔN AN GIANG
07 Th.05

TRẠI HEO GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT THẮNG - TRI TÔN AN GIANG

Mã số : CT-09.2016
Chủ đầu tư : Công ty TNHH giống - chăn nuôi Việt Thắng An Giang
Địa điểm : xã An Lương Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Ngày khởi công : 03/2016
Ngày hoàn thành : 10/2016
Công việc : Xây dựng - Hoàn thiện - Lắp đặt thiết bị - ME
XÂY DỰNG TRUNG TÂM HEO GIỐNG HẠT NHÂN CỤ KỴ GREENFARM GIAI ĐOẠN 3, 4
31 Th.08

XÂY DỰNG TRUNG TÂM HEO GIỐNG HẠT NHÂN CỤ KỴ GREENFARM GIAI ĐOẠN 3, 4

Mã số : CT-07.2015
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Greenfarm Asia
Địa điểm : huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông Nai
Ngày khởi công : 06/2015
Ngày hoàn thành : 02/2016
Công việc : San Lấp - Xây dựng - Lắp đặt thiết bị - ME
CẢI TẠO MỞ RỘNG TRUNG TÂM GIỐNG CẨM MỸ
31 Th.08

CẢI TẠO MỞ RỘNG TRUNG TÂM GIỐNG CẨM MỸ

Mã số : CT-06.2015
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Greenfeed - chi nhánh giống Cẩm Mỹ (Việt Nam)
Địa điểm : huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Ngày khởi công : 6/2015
Ngày hoàn thành : 12/2015
Công việc : Xây dựng - Lắp đặt thiết bị - ME