Ngôn ngữ :

Liên kết website

Đang online :  
Lượt truy cập :  

ANTACO BINH DUONG CUNG CẤP THIẾT BỊ CHUỒNG TRẠI

Thứ năm, 15/07/2021, 16:36 GMT+7
ANTACO BINH DUONG CUNG CẤP THIẾT BỊ CHUỒNG TRẠI

ANTACO BINH DUONG CUNG CẤP THIẾT BỊ CHUỒNG TRẠI

Bên cạnh việc sản xuất và lắp dựng khung nhà thép, thép tráng kẽm, mạ kẽm nóng, ANTACO còn có thể thiết kế, gia công và lắp dựng thiết bị ô chuồng và các cấu kiện thép, inox cho chuồng trại.

Bên cạnh việc sản xuất và lắp dựng khung nhà thép, thép tráng kẽm, mạ kẽm nóng, ANTACO còn có thể thiết kế, gia công và lắp dựng thiết bị ô chuồng và các cấu kiện thép, inox cho chuồng trại.

Thiết bị chuồng trại được thi công bởi ANTACO:

1. Đan:

  - Đan bê tông

  - Đan thép mạ kẽm

  - Gân lót đan nhựa

2. Vách chuồng:

  -  Chuồng heo mang thai

  - Chuồng heo nái đẻ

  - Chuồng heo cai sữa

  - Chuồng heo giống

  - Chuồng heo thịt

3. Máng ăn & cây uống nước

Hình ảnh thi công thiết bị chuồng trại:

1. Đan

1._Dan_600x2000

2._Dan_600x2400

3._Dan_1200x2400

 

2. Vách chuồng

5._Long_chuong_HB

6._Long_chuong_thit_1

7._Long_chuong_thit

8._Long_chuong_nai_-_phoi_giong

9._Long_chuong_nai_bau

10._Long_chuong_nai_de

11._Long_chuong_nai_de

12._Long_chuong_nai_de

13._Long_chuong_nai_de

3. Máng ăn, máng uống:

14._Mang_cai_sua

15._Mang_cai_sua

17._Mang_heo_thit

18._Mang_heo_thit

19._Cay_uong_nuoc

20._Cay_uong_nuoc

21._Chen_uong_nuoc

22._Thiet_bi_trai_ga

Nguồn: ANTACO

Bên cạnh việc sản xuất và lắp dựng khung nhà thép, thép tráng kẽm, mạ kẽm nóng, ANTACO còn có thể thiết kế, gia công và lắp dựng thiết bị ô chuồng và các cấu kiện thép, inox cho chuồng trại.

Thiết bị chuồng trại được thi công bởi ANTACO:

1. Đan:

  - Đan bê tông

  - Đan thép mạ kẽm

  - Gân lót đan nhựa

2. Vách chuồng:

  -  Chuồng heo mang thai

  - Chuồng heo nái đẻ

  - Chuồng heo cai sữa

  - Chuồng heo giống

  - Chuồng heo thịt

3. Máng ăn & cây uống nước

Hình ảnh thi công thiết bị chuồng trại:

1. Đan

1._Dan_600x2000

2._Dan_600x2400

3._Dan_1200x2400

7_3

2. Vách chuồng

5._Long_chuong_HB

6._Long_chuong_thit_1

7._Long_chuong_thit

8._Long_chuong_nai_-_phoi_giong

9._Long_chuong_nai_bau

10._Long_chuong_nai_de

11._Long_chuong_nai_de

12._Long_chuong_nai_de

13._Long_chuong_nai_de

3. Máng ăn, máng uống:

14._Mang_cai_sua

15._Mang_cai_sua

17._Mang_heo_thit

18._Mang_heo_thit

19._Cay_uong_nuoc

20._Cay_uong_nuoc

21._Chen_uong_nuoc

22._Thiet_bi_trai_ga

Nguồn: ANTACO


Người viết : admin

Các tin đã đưa: Từ :    Đến :