Ngôn ngữ :

Liên kết website

Đang online :  
Lượt truy cập :  

XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP: NHÀ XƯỞNG, ÉP CỌC, MÓNG SILO...

XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP: NHÀ XƯỞNG, ÉP CỌC, MÓNG SILO...

Tên dự án : XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP: NHÀ XƯỞNG, ÉP CỌC, MÓNG SILO...
Mã số : XDCN-01
Công việc : Xây dựng - lắp dựng KCT - công tác cọc - ME
Lượt xem : 1335
Mô tả dự án
1._XD_CN