Ngôn ngữ :

Liên kết website

Đang online :  
Lượt truy cập :  

SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHUỒNG TRẠI: ĐAN - KHUNG CHUỒNG - THIẾT BỊ CHO ĂN


Tên dự án : SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHUỒNG TRẠI: ĐAN - KHUNG CHUỒNG - THIẾT BỊ CHO ĂN
Mã số : XDCT-04
Công việc : Bên cạnh việc sản xuất và lắp dựng khung nhà thép, thép tráng kẽm, mạ kẽm nóng, ANTACO còn có thể thiết kế, gia công và lắp dựng thiết bị ô chuồng và các cấu kiện thép, inox cho chuồng trại.
Lượt xem : 3406
Mô tả dự án

 

Bên cạnh việc sản xuất và lắp dựng khung nhà thép, thép tráng kẽm, mạ kẽm nóng, ANTACO còn có thể thiết kế, gia công và lắp dựng thiết bị ô chuồng và các cấu kiện thép, inox cho chuồng trại.

Thiết bị chuồng trại được thi công bởi ANTACO:

1. Đan:

  - Đan bê tông

  - Đan thép mạ kẽm

  - Gân lót đan nhựa

2. Vách chuồng:

  -  Chuồng heo mang thai

  - Chuồng heo nái đẻ

  - Chuồng heo cai sữa

  - Chuồng heo giống

  - Chuồng heo thịt

3. Máng ăn & cây uống nước

Hình ảnh thi công thiết bị chuồng trại:

1. Đan

1._Dan_600x2000

2._Dan_600x2400

3._Dan_1200x2400

7_3

2. Vách chuồng

5._Long_chuong_HB

6._Long_chuong_thit_1

7._Long_chuong_thit

8._Long_chuong_nai_-_phoi_giong

9._Long_chuong_nai_bau

10._Long_chuong_nai_de

11._Long_chuong_nai_de

12._Long_chuong_nai_de

13._Long_chuong_nai_de

3. Máng ăn, máng uống:

14._Mang_cai_sua

15._Mang_cai_sua

17._Mang_heo_thit

18._Mang_heo_thit

19._Cay_uong_nuoc

20._Cay_uong_nuoc

21._Chen_uong_nuoc

22._Thiet_bi_trai_ga

Nguồn: ANTACO