Ngôn ngữ :

Liên kết website

Đang online :  
Lượt truy cập :  

TRẠI ẤP TRỨNG GÀ SẠCH DTK PHÚ THỌ


Tên dự án : TRẠI ẤP TRỨNG GÀ SẠCH DTK PHÚ THỌ
Mã số : CT-13.2016
Chủ đầu tư : công ty TNHH DTK Phú Thọ
Địa điểm : Tam Nông - Phú Thọ
Ngày khởi công : 01/2016
Ngày hoàn thành : 10/2016
Công việc : Xây dựng - Hoàn thiện - Lắp đặt thiết bị - ME
Lượt xem : 4541
Mô tả dự án

ANTACO đã hoàn thành Hạng mục Nhà gà hậu bị - thuộc dự án Trại ấp trứng gà sạch DTK Phú Thọ, tại huyện Tam nông, tỉnh Phú Thọ. Các hạng mục công việc bao gồm: Xây dựng cơ bản, xây dựng nhà tiền chế, lắp dựng thiết bị và các hạng mục phụ.

Giá trị gói thầu; 60 tỷ / Tổng dự án 180 tỷ đồng.