Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  

AUXILIARY WORK - ASIA FOOD


Project Name : AUXILIARY WORK - ASIA FOOD
Code : CN-12.2014
Owner/Nationality : Asia Food JSC (Vietnam)
Location : Nam Tan Uyen IP, Tan Uyen town, Binh Duong province
Started on : 03/2014
Finished on : 12/2014
Work Items : Building - Infrastructure
Views : 3817
Project Description

Hiện nay ANTACO Bình Dương đã hoàn thành công trình các hạng mục phụ trợ nhà máy Thực Phẩm Á Châu III tại KCN Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Công trình được khởi công từ cuối tháng 3 năm 2014. Tổng giá trị hợp đồng khoảng 20 tỷ đồng. Hiện tại, ANTACO Bình Dương đã hoàn thành được khoảng 10% hợp đồng.