Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  
Execution Project
TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG
09 M.04

TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG

Code : CT-17.2019
Owner/Nationality : CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HANPORK
Location : Ấp Bà Phái, Xã Long Nguyên- Huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
Started on : 09/2017
Finished on : 04/2018
Work Items : Xây dựng - Hoàn thiện - ME
TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG
18 M.01

TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG

Code : CT-16.2017
Owner/Nationality : CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HANPORK
Location : Ấp Bà Phái, Xã Long Nguyên- Huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
Started on : 09/2017
Finished on : 04/2018
Work Items : Xây dựng - Hoàn thiện - ME
TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG
21 M.12

TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG

Code : 20
Owner/Nationality : CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HANPORK
Location : Ấp Bà Phái, Xã Long Nguyên- Huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
Started on : 09/2017
Finished on : 04/2018
Work Items : Xây dựng - Hoàn thiện - ME