Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  

DỰ ÁN"XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ TRẠI CHĂN NUÔI JAPFA HYPOR-BÌNH PHƯỚC"

DỰ ÁN"XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ TRẠI CHĂN NUÔI JAPFA HYPOR-BÌNH PHƯỚC"

Project Name : DỰ ÁN"XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ TRẠI CHĂN NUÔI JAPFA HYPOR-BÌNH PHƯỚC"
Code : CT-19.2019
Owner/Nationality : CÔNG TY TNHH DI TRUYỀN GIỐNG JAPFA HYPOR
Location : Thị xã Bình Long-Bình Phước
Started on : 04/2019
Finished on : 08/2019
Work Items : 1.Xây dựng cơ bản 2.Hệ thống điện nước.
Views : 2454
Project Description

Một số  hình ảnh tại công trình  tháng 8/2019:

IMG_20190723_150556IMG_20190723_151746

 

IMG_20190723_152405IMG_20190723_152146IMG_20190723_145309IMG_20190723_145339IMG_20190723_145737