Ngôn ngữ :

Liên kết website

Đang online :  
Lượt truy cập :  
Dự án
XÂY DỰNG TRUNG TÂM HEO GIỐNG HẠT NHÂN CỤ KỴ GREENFARM GIAI ĐOẠN 3, 4
31 Th.08

XÂY DỰNG TRUNG TÂM HEO GIỐNG HẠT NHÂN CỤ KỴ GREENFARM GIAI ĐOẠN 3, 4

Mã số : CT-07.2015
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Greenfarm Asia
Địa điểm : huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông Nai
Ngày khởi công : 06/2015
Ngày hoàn thành : 02/2016
Công việc : San Lấp - Xây dựng - Lắp đặt thiết bị - ME
CẢI TẠO MỞ RỘNG TRUNG TÂM GIỐNG CẨM MỸ
31 Th.08

CẢI TẠO MỞ RỘNG TRUNG TÂM GIỐNG CẨM MỸ

Mã số : CT-06.2015
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Greenfeed - chi nhánh giống Cẩm Mỹ (Việt Nam)
Địa điểm : huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Ngày khởi công : 6/2015
Ngày hoàn thành : 12/2015
Công việc : Xây dựng - Lắp đặt thiết bị - ME
TRUNG TÂM HEO GIỐNG HẠT NHÂN CỤ KỴ GREENFARM - GIAI ĐOẠN 1 & 2
31 Th.08

TRUNG TÂM HEO GIỐNG HẠT NHÂN CỤ KỴ GREENFARM - GIAI ĐOẠN 1 & 2

Mã số : CT-05.2013
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Greenfarm Asia (Việt Nam)
Địa điểm : huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Ngày khởi công : 05/2013
Ngày hoàn thành : 12/2014
TRẠI CHĂN NUÔI BEL GÀ
31 Th.08

TRẠI CHĂN NUÔI BEL GÀ

Mã số : CT-04.2013
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bel Gà (Bì & Hà Lan)
Địa điểm : huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Ngày khởi công : 08/2013
Ngày hoàn thành : 02/2014