Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  

DARBY CJ GP SWINE FARM - PHASE 1


Project Name : DARBY CJ GP SWINE FARM - PHASE 1
Code : CT-14.2017
Owner/Nationality : Darby CJ Genetics Co., Ltd
Location : bau Bang dist. - Binh Duong province
Started on : 02/2017
Finished on : 07/2017
Work Items : Building - Installation - ME
Views : 4645
Project Description

ANTACO Bình Dương đang thi công Xây dựng Trại chăn nuôi heo giống Darby CJ tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Các hạng mục công việc bao gồm:

+ Xây dựng cơ bản

+ Sản xuất và lắp dựng nhà tiền chế

+ Công tác điện nước

+ Dịch vụ tư vấn (thiết kế bản vẽ, thẩm tra & xin phép xây dựng)

ICON_-_TMB_DARBY

 

1

2

3

4

5

Tuy mới khởi công ngày 14/08/2016 nhưng các công tác Đúc đan và chuẩn bị mặt bằng thi công đã được thực hiện từ hơn 1 tháng trước.