Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  

TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG


Project Name : TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG
Code : CT-15.2017
Owner/Nationality : CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HANPORK
Location : Ấp Bà Phái, Xã Long Nguyên- Huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
Started on : 09/2017
Finished on : 04/2018
Work Items : Xây dựng - Hoàn thiện - ME
Views : 4376
Project Description

ANTACO Bình Dương đang thi công TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG tại Địa điểm: Ấp Bà Phái, Xã Long Nguyên- Huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương. Các hạng mục công việc bao gồm:

- Xây dựng cơ bản

- Nhà tiền chế

- Hệ thống làm mát

Một số hình ảnh thi công đên 10/2017

23157811_1260392307440599_1353712006_o23192272_1260392177440612_866708322_o23223006_1260392134107283_1708514401_o23223153_1260392157440614_42073609_o23223287_1260392534107243_101668473_o23223378_1260392520773911_1007412093_o23224809_1260392147440615_1580316816_o23224845_1260392614107235_1513281988_o23313142_1260392224107274_1753401577_o