Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  
Project
TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG
21 M.12

TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG

Code : 20
Owner/Nationality : CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HANPORK
Location : Ấp Bà Phái, Xã Long Nguyên- Huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
Started on : 09/2017
Finished on : 04/2018
Work Items : Xây dựng - Hoàn thiện - ME
TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG
03 M.11

TRẠI CHĂN NUÔI HANPORK MỞ RỘNG

Code : CT-15.2017
Owner/Nationality : CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HANPORK
Location : Ấp Bà Phái, Xã Long Nguyên- Huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
Started on : 09/2017
Finished on : 04/2018
Work Items : Xây dựng - Hoàn thiện - ME
DARBY CJ GP SWINE FARM - PHASE 1
16 M.03

DARBY CJ GP SWINE FARM - PHASE 1

Code : CT-14.2017
Owner/Nationality : Darby CJ Genetics Co., Ltd
Location : bau Bang dist. - Binh Duong province
Started on : 02/2017
Finished on : 07/2017
Work Items : Building - Installation - ME
DTK FRESH CHICKEN HATCHERY
18 M.10

DTK FRESH CHICKEN HATCHERY

Code : CT-13.2016
Owner/Nationality : DTK Phu Tho Co., Ltd
Location : Te Le commune - Tam Nong dist. - Phu Tho province
Started on : 01/2016
Finished on : 10/2016
Work Items : Building - Installation - ME