Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  

CJ VINA FOOD SWINE FARM


Project Name : CJ VINA FOOD SWINE FARM
Code : CT-03.2012
Owner/Nationality : CJ Vina Food Co., Ltd (Korea)
Location : Long Nguyen commune, Ben Cat dist., Binh Duong province
Started on : 04/2012
Finished on : 12/2012
Views : 3897
Project Description
Đây là trang trại sản xuất heo con giống quy mô giai đoạn 1 là 1200 nái. Diện tích xây dựng giai đoạn 1 khoảng 3 hecta trên tổng diện tích lô đất 11 hecta.