Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  

GREENFARM ASIA GGP SWINE FARM - PHASE 1


Project Name : GREENFARM ASIA GGP SWINE FARM - PHASE 1
Code : CT-05.2013
Owner/Nationality : Greenfarm Asia Co., Ltd
Location : Cu Knia commune, Cu Jut dist., Dong Nai
Started on : 05/2013
Finished on : 12/2014
Views : 1396
Project Description
Được sự phân công của ANTACO. Antaco- Bình Dương đảm nhiệm thi công và quản lý dự án công trình Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ Greenfarm Asia.