Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  

GREENFARM ASIA GGP SWINE FARM - PHASE 3


Project Name : GREENFARM ASIA GGP SWINE FARM - PHASE 3
Code : CT-07.2015
Owner/Nationality : Greenfarm Asia Co., Ltd
Location : Cu Kina commune, Cu Jut dist., Dak Nong
Started on : 06/2015
Finished on : 02/2016
Work Items : Leveling - Building - Installation - ME
Views : 2919
Project Description
ANTACO Bình Dương đang thi công Xây dựng Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ Greenfarm Asia - Giai đoạn 3 tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. Các hạng mục công việc bao gồm: san lấp, xây dựng, lắp đặt thiết bị, hệ thống ME.