Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  

VIET PHUONG SWINE FARM - IN BINH DUONG (PHASE 1 + 2)

VIET PHUONG SWINE FARM - IN BINH DUONG (PHASE 1 + 2)

Project Name : VIET PHUONG SWINE FARM - IN BINH DUONG (PHASE 1 + 2)
Code : CT-12.2016
Owner/Nationality : Mr. Nguyen Thanh Son
Location : Dau Tieng dist. - Binh Duong province
Started on : 10/2016
Finished on : 12/2017
Work Items : Building - Installation - ME
Views : 1833
Project Description

ANTACO Bình Dương đang thi công Xây dựng Trại chăn nuôi heo Việt Phương tại xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Các hạng mục công việc bao gồm: Xây dựng cơ bản, xây dựng nhà tiền chế, lắp dựng thiết bị và các hạng mục phụ.

Quy mô: 600 nái.