Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  

VIET THANG - AN GIANG 2 GP SWINE FARM

VIET THANG - AN GIANG 2 GP SWINE FARM

Project Name : VIET THANG - AN GIANG 2 GP SWINE FARM
Code : CT-11.2016
Owner/Nationality : Viet Thang An Giang Breeding Co., Ltd
Location : Luong Phi commune - Tri Ton dist. - An Giang province
Started on : 10/2016
Finished on : 10/2017
Work Items : Building - Installation - ME
Views : 3083
Project Description

ANTACO Bình Dương đang thi công Xây dựng Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 2 tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Các hạng mục công việc bao gồm: Xây dựng cơ bản, xây dựng nhà tiền chế, lắp dựng thiết bị và các hạng mục phụ.

Quy mô: 1.500 nái ông bà.

 

Cập nhật tình hình thi công tại công trình tới tháng 5/2017:

Untitled5

Untitled

Untitled4Untitled7Untitled6