Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  

VIET THANG HIGH-TECH PS SWINE FARM IN BINH DINH


Project Name : VIET THANG HIGH-TECH PS SWINE FARM IN BINH DINH
Code : CT-10.2016
Owner/Nationality : Viet Thang Binh Dinh Breeding Co., Ltd
Location : Cat Lam commune - Phu Cat dist. - Binh Dinh province
Started on : 08/2016
Finished on : 06/2017
Work Items : Building - Installation - ME
Views : 5046
Project Description

ANTACO Bình Dương đang thi công Xây dựng Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Các hạng mục công việc bao gồm: Xây dựng cơ bản, xây dựng nhà tiền chế, lắp dựng thiết bị và các hạng mục phụ.

Dưới đây là các hình ảnh khởi công công trình vào ngày 14/08/2016:

1._CONG

Cổng vào công trình

2._DONG_THO_1

2._DONG_THO_2

Những hình ảnh thi công đầu tiên tại công trình

3._VP_TAM

Văn phòng tạm của Nhà thầu ANTACO

4._NHA_DUC_DAN_1

Nhà đúc đan

4._NHA_DUC_DAN_2

Bên trong nhà đúc đan

4._NHA_DUC_DAN_3

Tuy mới khởi công ngày 14/08/2016 nhưng các công tác Đúc đan và chuẩn bị mặt bằng thi công đã được thực hiện từ hơn 1 tháng trước.